• darkblurbg
    Zorgvuldig en persoonlijk
    bel: 0182-548291 of mail: info@geukestaxi.nl

Zorgvervoer bij Geukes Taxi

Zorgvervoer en zittend ziekenvervoer

Van oudsher heeft Geukes Taxi zich toegelegd op zorgvervoer, het gaat hierbij om meer dan vervoer alleen. Speciale aandacht wordt besteed aan het welzijn van deze kwetsbare groep. 
Deze categorie personen zijn min of meer aangewezen op hulp, zorg en begeleiding 
in hun dagelijkse leven. Zo is het heel belangrijk dat een chauffeur zich bij dit specifieke vervoer in kan leven in het wel en wee van de te vervoeren personen. Dit wordt gedaan door een team van gemotiveerde chauffeurs met levenservaring en talent om mensen een aangename rit te bezorgen. Al onze chauffeurs zijn tevens EHBO gediplomeerd.

Zorgvervoer in de praktijk

Door nauwe samenwerking met grotere organisaties kan Geukes Taxi voor nagenoeg alle zorgverzekeraars het zittend ziekenvervoer verzorgen. Verzekerden worden vervoerd van en naar ziekenhuizen, revalidatiecentra en/of andere zorginstellingen door heel Nederland. Er zijn diverse mogelijkheden om het zitcomfort op verzoek aan te passen aan de behoeften van onze klanten. 

Verzekerden bij CZ, OHRA, Nationale Nederlanden kunnen direct met ons contact opnemen.
Voor verzekerden bij VGZ, Univé en IZA werken we samen met ZCN.
Het vervoer moet bij ZCN besteld worden via 085 - 112 82 82 en wordt in de regio Gouda door ons uitgevoerd.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het handig uw afspraken aan het einde van de ochtend te plannen (indien mogelijk).  Dit in verband met de drukte op de weg en onze taxiplanning.

Machtiging ziekenvervoer

Voor zittend ziekenvervoer is vooraf een machtiging nodig van de zorgverzekering. 

U kunt in aanmerking komen voor een machtiging als er sprake is van:
- Vervoer i.v.m. chemotherapie, immunotherapie of bestraling (radiotherapie)
- Vervoer van en naar nierdialyse
- Rolstoelgebruikers die geen aangepast vervoer hebben
- Visueel gehandicapten 
- Hardheidsclausule (als de vervoerskosten boven een bepaald bedrag uitkomen)

Via de link vindt u meer informatie voor verzekerden bij  CZ,  OHRA en Nationale Nederlanden

Verzekerden bij VGZ vinden meer informatie op de website van VGZ

Indien nodig zijn wij u graag behulpzaam bij de aanvraag van een machtiging. 

Neemt u gerust contact op met Geukes Taxi.

Ook voor overige zorgverzekeraars kunt u terecht bij Geukes Taxi, u kunt contact opnemen voor meer informatie.

 

Wij steunen:

Wij tanken bij De Baanderij

en steunen hiermee 

Stichting Proplan

Geukes Taxi BV is ook te vinden op www.taxibedrijf-info.nl.